دل بستن خیلی آسونه به آسونی انداختن یک سنگ تو دریاست ولی دل کندن خیلی سخته به


سختی پیدا کردن همون سنگ توی دریا

 

/ 0 نظر / 4 بازدید