فصل بی باغی

 

فصل بی باغ

 

شده ام آن مردی ؛

که از پس پنجره به باغ می نگرد!

نه حسرتی دارم ؛

از برای فصل های از دست رفته .

نه شوقی دارم ؛

از برای فصل های نیامده ....

...
/ 0 نظر / 4 بازدید